rUaNgRiT WoNgLaR
 

     ชื่อ >> เรืองฤทธิ์ วงศ์หล้า
     เกิด >> จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2494
     อายุ >> 61 ปี
     สูง >> 166 ซม.
     น้ำหนัก >> 65 กก.

     การศึกษา >>
     มศ.3 >> โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
     ป.กศ. >> โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์
     กศ.บ. >> วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

     รับราชการ >>
     2516-2518 >>
               โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
     2519-2544 >> โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต

     ปัจจุบัน >>
     ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ,

กลับหน้าหลัก กลับหน้าหลัก