WE ARE "WONGLAR"
ตระกูลของเรา มีรากฐานที่ จ.ลำปาง ประกอบด้วยพี่น้อง 7 คน ความรัก ความผูกพันธ์ที่พ่อและแม่มอบให้ตั้งแต่เราทุกคนยังเล็ก จนกระทั่งท่านเสียชีวิตลง คือโซ่ที่คล้องใจให้เราทั้ง 7 พี่น้องมีความรักและห่วงใยกันไม่เสื่อมคลาย แม้ทุกคนจะมีครอบครัวแล้ว และแยกย้ายไปตั้งหลักฐานต่างถิ่นกัน แต่ความรัก ความผูกพันธ์ยังไม่เคยจางหาย เราจะติดต่อ ถามทุกข์สุข ช่วยเหลือ และไปมาหาสู่กันเสมอ โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ทุกคนจะกลับบ้านเกิด เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อ คุณแม่ และดำหัวพี่ชายคนโต เป็นประเพณีทุกปี
 
Wonglar@Chiangmai
พี่ชายคนโต ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปัจจุบันเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สมรสกับ ผศ.ดร.อัญชลี วงศ์หล้า มีบุตรและธิดา 2 คน คือ
พญ.ปิยาภา วงศ์หล้า แพทย์ประจำ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่
นายปิยะพงศ์ วงศ์หล้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
Wonglar@Phuket
แม้จะอยู่ห่างจากพี่น้องมากกว่าทุกคน แต่ก็เป็นผู้ประสานความรักด้วยการเดินทางมาเยี่ยมพี่ น้องๆ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้การต้อนรับ "วงศ์หล้า" ทุกคนที่ลงมาเที่ยวภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นพี่ น้อง และหลาน ๆ
 
Wonglar@Thoen
"เพลินจันทร์" คือลูกสาวคนเดียวของตระกูล จึงเป็นตัวหลักในการดูแลคุณพ่อ คุณแม่ ในขณะที่พี่ๆ น้อง ๆ คนอื่น ออกไปประกอบอาชีพต่างบ้าน
สมรสกับ " นายธีรพงศ์ สายะสนธิ มีบุตร-ธิดารวม 2 คน คือ
นายนราวุฒิ สายะสนธิ ทำงานที่เทศบาลตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
นางสาวธิษณา วงศ์หล้า ศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Wonglar@Chiangrai
บุตรชายคนที่ 4 ของครอบครัว "บัณฑิต วงศ์หล้า" ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 โรงเรียนแม่จัน จ.เชียงราย
สมรสกับ "นางสุพรรณ วงศ์หล้า" มีธิดา 2 คน คือ
นางสาวจตุพร วงศ์หล้า เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลรามคำแหง จ.เชียงใหม่
นางสาวอัจฉรา วงศ์หล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Wonglar@Nan
"มารุต วงศ์หล้า" บุตรคนที่ 5 ทำงานที่เทศบาลเมืองน่าน
สมรสกับ "นางวาสนา วงศ์หล้า มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน คือ
นางสาวปพิชญา วงศ์หล้า ศึกษาต่อปริญญาโท ณ บอสตัน สหรัฐอเมริกา
นายเวธิต วงศ์หล้า คณะวิศวคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Wonglar@Lampang
บุตรชายคนที่ 6 "สากล วงศ์หล้า" ผู้อำนวยการโรงเรียน.... จ.ลำปาง
สมรสกับ "นางภัทรา วงศ์หล้า" มีบุตร 2 คน คือ
นายภัทรศรุต วงศ์หล้า ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพาณิชยการ ลำปาง
เด็กชายภัทรพล วงศ์หล้า ชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
 
Wonglar@Lampoon
"กฤษดา วงศ์หล้า" น้องสุดท้อง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จ.ลำพูน
สมรสกับ "นางศิริพร วงศ์หล้า" มีธิดา 1 คน คือ
เด็กหญิงศิรดา วงศ์หล้า ชั้น ม.1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
 
อนาคตของ "วงศ์หล้า"

      หลาน ๆ ทั้ง 12 คน คือความภาคภูมิใจของตระกูล
ขอขอบคุณ "คุณพ่อพิทยา - คุณแม่หิ่งแก้ว" ที่ปลูกฝัง
ความดีงามให้ลูก ๆ จนต่อเนื่องมาถึงหลานทุกคน
      น้องปอ น้องปิ๋ม น้องปิ่น น้องเจ๋ง น้องพลอย น้องนุ่น น้องหน่อย น้องฝ้าย น้องเข็ม น้องบิ๊กเอ็ม น้องออฟ และน้องจ๋า คือสายสร้อยแห่งความรัก ความผูกพันธ์ และความห่วงใย ที่จะสืบต่อจากคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ของตระกูล "วงศ์หล้า" ต่อไป
กลับสู่หน้าหลัก