Prinmate [ P@W ] Wonglar                                ปฤณเมษ ( ปอ ) วงศ์หล้า
 

 
ชื่อ ปฤณเมษ วงศ์หล้า
ชื่อเล่น ปอ
เกิด จันทร์ 16 เมษายน 2522
ส่วนสูง 180 ซม.
น้ำหนัก 98 กก.
การศึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ม.5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
เกียรติบัตร ;
ด้านกีฬา >>> เป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายเขต 8 ระหว่างปี 2533-2536
        ผลงาน >>>เหรียญทองแดงว่ายน้ำกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 ปี 2536 ที่จังหวัดพิษณุโลก

ด้านความประพฤติ >>>
ได้รับโล่เกียรติบัตรในฐานะเด็กดีเด่นแห่งชาติปี 2536
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมน์

ด้านการศึกษา>>>
ได้รับรางวัลเหรียนทองผลการเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2536
เป็นตัวแทนเขตการศึกษา 4 เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติ "ศรีพูนทรัพย์" ที่จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2536
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรียงความจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2537

We're so proud of you on these.

กลับหน้าหลัก