"เห่าไฟ" ในอดีต

อดีตในวัยเรียน คือ ความสุขที่เกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างเพื่อน
ที่สานต่อให้พวกเรารักใคร่กลมเกลียวกันมาจนถึงทุกวันนี้
ขอบคุณเพื่อน ๆ หลายคนที่ส่งภาพในอดีตของพวกเรามาให้
เพื่อน ๆ ท่านใดมีภาพเก่าๆ อยากเอามาลงให้เพื่อนดู ส่งมาเลยนะครับ จะลงเพิ่มเติมให้


เลือกคลิ้กดูตามหมายเลขด้านบนได้เลยครับ