Life
a graceful moment

          รู้จักกิน ไม่รู้จักย่อยย่อมอันตราย
          รู้จักรับ ไม่รู้จักให้ย่อมไร้ประโยชน์
          รู้จักเรียน ไม่รู้จักฝึกย่อมเสียเวลาเปล่า
          รู้จักรัก ไม่รู้จักให้อภัยย่อมปวดร้าว
             คำตำหนิติเตือนที่พึงฟัง
             ต้องมาจากปากของมิตรสหาย
             มีแต่คำสรรเสริญเยินยอเท่านั้น
             ที่ต้องฟังจากปากของศัตรู


      ความงดงามแห่งการมีชีวิตอยู่

ในวัยเด็กมีความงามบริสุทธิ์ของมวลสรรพสิ่ง
ในวัยรุ่นมีความท้าทายของสายรุ้ง
ในวัยผู้ใหญ่มีความฝันเฟื่องของอนาคต
ในวัยกลางคนมีความสุขุมในแง่มุมของชีวิต
ในวัยชรามีปิติสุขแห่งความทรงจำ

มีบทเรียนแฝงอยู่
ในทุก ๆ ความสำเร็จและความล้มเหลว
มีรสชาติแฝงอยู่
ในทุกเสียงหัวเราะและหยาดน้ำตา

สิ่งเหล่านี้มิใช่หรือ
ที่ทำให้การเกิดมามีความหมาย

          ยาดีมิใช่ต้องมีรสหวาน
          ขอเพียงรักษาโรคได้ย่อมมีชื่อ
          คนเรามิใช่ต้องร่ำรวย
          ขอเพียงรู้จักพอก็มีสุข
            ด้วยคำสอนของผู้อื่น
            เราอาจพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้
            แต่สำหรับวันนี้และเดี๋ยวนี้
            เราต้องพร้อมที่จะสอนตนเอง
Color my heart red when you are near,
because to me you are so very dear.
When you are far away my heart turns blue,
because I sure do miss you.
Color my heart a bright yellow on a cloudy day,
because you have a way of chasing all my cares away.
Color it purple because your trust and loyalty,
Has made me feel like royalty.
Color it green like the promise of spring,
For all the love and laughter our friendship will bring.

                     แว่นขยาย

กระจกเงาสะท้อนภาพของใบหน้า
สมุดบันทึกสะท้อนภาพของอารมณ์
ความสำเร็จและความล้มเหลวคือภาพสะท้อนของความสามารถ
เพื่อนแท้และผู้หวังดีจะช่วยสะท้อนภาพของตัวเรา

คนที่ชื่นชมมักเป็นกระจกที่สะท้อนภาพที่สวยงามเกินจริง
คนที่เกลียดชังก็มักเป็นกระจกที่เพิ่มความน่าเกลียดและบิดเบี้ยว
เพื่อนที่หวังดีและจริงใจเท่านั้นจึงจะเป็นกระจกที่ดีพอ

 
Don't Quit

When things go wrong, as they sometimes will,
When the road you're trudging seems all uphill,
When the funds are low and the debts are high,
And you want to smile, but you have to sigh,
When care is pressing you down a bit-
Rest if you must, but don't you quit.

Life is queer with its twists and turns,
As every one of us sometimes learns,
And many a fellow turns about,
When he might have won had he stuck it out,
Don't give up though the pace seems slow-
You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than
It seems to a faint and faltering man;
Often the struggler has given up
When he might have captured the victor's cup;
And he learned too late when the night come down,
How close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out-
The silver tint of the clouds of doubt,
And you never can tell how close you are,
It may be near when it seems afar;
So stick to the fight when you're hardest hit,
It's when things seem worst that you mustn't quit.


                แด่ความบริสุทธิ์ดีงาม

ความอ่อนน้อมถ่อมตน
จะเพิ่มคุณค่าในตัวเรา
ความโอ้อวดทะนงตน
จะทำลายคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง
คนที่มักน้อยและรู้จักพอ
จะรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองมีมากกว่าที่ต้องการ
คนที่มักมากและอยากไม่รู้จบ
จะรู้สึกตลอดเวลาถึงความอัตคัดขัดสน
ความแข็งกระด้างนั้นมักจะพ่ายแพ้ความอ่อนโยน
และความตระหนี่ถี่เหนียวจะพ่ายแพ้การให้และความจริงใจ
ความสุขสบายจะได้มาก็ด้วยความทนต่อความเหนื่อยยาก
และความทุกข์ยากเป็นผลลัพธ์ของความรักสบาย
นี่คือสมการผันผกอันอัศจรรย์ของชีวิต

จะมีสักกี่คนนะ
ที่เกิดมาแล้วได้เรียนรู้เคล็ดลับอันนี้


กลับหน้าหลัก