นวนิยาย
เรื่องสั้น
เรื่องแปล
วรรณกรรม
เยาวชน
ตำรา
วิชาการ
Compact Disc | Tape Cassetts| Longplay Records| DVD & VCD|
Books : Click to Select
|เยาวชน |เยาวชน (แปล) |นวนิยาย |นวนิยาย (แปล) |บทความ วิชาการ |กวีนิพนธ์ |หน้าแรก |
ครอบครัวของเรา รักการอ่านมาตั้งแต่ต้น จึงเริ่มสะสมหนังสือต่าง ๆ ตั้งแต่เรียนหนังสือ และปลูกฝังให้ลูกรักการอ่าน ปัจจุบัน เราจึงใช้เงินส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อหนังสือดี ๆ หนังสือที่น่าสนใจ หนังสือที่ชอบ รวมทั้งรับนิตยสารรายเดือน รายสัปดาห์ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น เครื่องเสียง เพลง ตกแต่งบ้าน แต่งสวน ต้นไม้ ตำราวิชาการ รวมทั้งกีฬาและการเมือง ซึ่งเป็นการสร้างความสุขและความเพลิดเพลินของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
จำนวนหนังสือทุกประเภท
ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,200 เล่ม
กลับหน้าหลัก